Grupper - nivåer
Nivå-indelningen på ridgrupperna sker efter Stockholms Läns Ridsportförbunds barnmärken och Svenska Ridsportförbundets ryttarmärken. För att höja gruppens nivå, avläggs prov i dressyr, hoppning, teori och praktik. Ridproven kommer att avläggas i den ordinarie verksamheten. Särskilda teorikurser anordnas med jämna mellanrum. Ridgruppen byter färg när de tagit ett märke, och får då det avklarade märkets färg. Ryttarmärkena går att köpa hos din instruktör för 50 kr/st efter att ha avlagt godkänt prov för samtliga moment. Ändamålet med utbildningssystemet är att stimulera till inhämtande av allsidiga kunskaper inom ridningens område enligt Svenska Ridsportförbundets normer. Märkesserien ska sporra både lektionsryttare och ryttare med egna hästar att öka sitt rid- och hästkunnade.
Vit-Gul - grupp

Att kunna gå in till hästen på rätt sätt.
Att kunna förbereda hästen för ridning (borsta och kratsa hovarna).
Att kunna beskriva fem regler som gäller i ett stall.


Att kunna leda hästen i skritt, vända korrekt och leda hästen i skritt tillbaka dit man startade.
Att kunna beskriva vilken utrustning hästen behöver vid ridning, och vad de heter.
Att kunna ta av och sätta på en grimma.


Brons - grupp

Att kunna sitta upp och sitta av på rätt sätt.
Att kunna starta och stanna hästen.
Att kunna gå de raka vägarna (kan göras t ex med käpphäst).
Att kunna gå de böjda ridvägarna (volt och volt tillbaka, kan göras t ex med käpphäst).


Silver - grupp

Att kunna styra hästen mellan uppsatta koner i skritt.
Att kunna rida de raka ridvägarna i skritt.
Att kunna rida de böjda ridvägarna i skritt.
Att kunna rida lätt i trav en långsida, sakta av till skritt och stanna.


Guld - grupp

Att kunna sadla och tränsa.
Att kunna rida de raka v ägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav.
Att kunna rida de böjda ridvägarna i trav.
Att kunna fatta galopp och galoppera i ca 10 meter.


Märke I - grupp
Dressyr : Specialprogram märke I bedömning enligt "Ryttartest"
Hoppning:
Bom/Cavalettiserie enligt typskiss
Visa
: Upp- och avsittning (kan även göras på trähäst)
Teori : Hästens mundering, kroppsdelar, tecken och färger, ridlära, ridbanans vägar, hästens kropsspråk

Märke II - grupp
Dressyr : Specialprogram märke II bedömning enligt "Ryttartest"
Hoppning: Enkel bana; bom/cavalettiserie samt två hinder enligt tyskiss. Kat A: 30 cm, kat B: 40 cm, kat C: 50 cm, kat D/häst: 60 cm
Visa : Sadling och betsling, grunder i munderingsvård
Teori : Hästens dagliga vård, visitering av häst, hästens delar, tecken och färger, idbanans vägar, ridlära, enkelt om hästens beteende, enkel foderlära

Märke III - grupp
Dressyr : Lätt C:1 bedömning "Dressyrryttartävling"
Hoppning : Bana med 4 hinder enligt skiss. Kat A: 40 cm, kat B: 50 cm, kat C: 60 cm, kat D/häst: 70 cm
Visa : Munderingens avpassande, munderingsvård, tillpassning av stigläder och sadelgjord - uppsuttet
Teori : Något fördjupade kunskaper i: Ridhästens mundering, hästens kroppsdelar, färger och tecken, hästens dagliga vård, regler för ridning på ridbana, visitation av häst, foderlära, ridlära, enkelt om hästens beteende.
Grundregler för tävling

(märket är rött)


Märke IV - grupp
Dressyr : Lätt B:1
Hoppning : Bana med 6 hinder enligt typskiss. Kat A: 50 cm, kat B: 60 cm, kat C: 70 cm, kat D/häst: 80 cm
Visa : Häst vid hand
Teori : Hästens anatomi, hovbeslag, häst- och stallvård,, hästens närmiljö, hästens delar, färger och tecken, sjukdomslära, stallovanor, foderlära

(märket är gult)